Strona główna

Kontakt

Właściwość
terytorialna

Licytacje
ruchomości

Licytacje
nieruchomości

Dokumenty
 do pobrania

Galeria

 

 
 

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Licytacja 1

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Marek Bidziński

mający Kancelarię w Warszawie przy ul. Mińskiej 62 lok.1

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.07.2014 r. o godz. 13:00
w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ Marka Bidzińskiego, 03-828 Warszawa, ul. Mińska 62 lok.1
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

II l i c y t a c j a

ruchomości należących do dłużnika: CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF S.A. i składających się z:

  Wyszczególnienie ruchomości Suma oszacowania*
 zł.
Cena
wywołania
zł.
Ilość
szt. 
1 JAGUAR XJ8 4,2 KAT, kolor czarny rok prod. 2007, nr rej. WI7447J 90 000,- 45 000,- 1
2 Opel ZAFIRA-A 1.8, 2000 rok. kolor srebrny metalik, nr rej. WI23404 5 000,- 2 500,- 1

*) cena za 1 szt.

*Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank BPH SA 57 1060 0076 0000 3260 0173 8976 lub wpłacić w kasie Kancelarii na ul. Mińskiej 62 lokal użytkowy 1 w Warszawie.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. 

Licytacja 2

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Marek Bidziński

mający Kancelarię w Warszawie przy ul. Mińskiej 62 lok.1

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.07.2014 r. o godz. 12:00
w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ Marka Bidzińskiego, 03-828 Warszawa, ul. Mińska 62 lok.1
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

II l i c y t a c j a

ruchomości należących do dłużnika: Adam Kozłowski i składających się z:

  Wyszczególnienie ruchomości Suma oszacowania*
 zł.
Cena
wywołania
zł.
Ilość
szt. 
1 Obraz olejny płótno, postać dziewczynki, wym. 61x54 cm. 6 000,- 3 000,- 1
2 Obraz olejny, płótno, postać siedzącej dziewczynki, wym. 100x70 cm. 7 000,- 3 500,- 1
3 Obraz olejny, płótno, postać kobiety, wym. 100x70 cm. 8 000,- 4 000,- 1
4 Obraz olejny, płótno, postać kobiety - akt wym. 100x81,5 cm. 3 000,- 1 500,- 1

*) cena za 1 szt.

*Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Ruchomości można oglądać na dzień przed licytacją w Warszawie przy ul. Tykocińskiej 21 w godzinach między 15:00-18:00.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank BPH SA 57 1060 0076 0000 3260 0173 8976 lub wpłacić w kasie Kancelarii na ul. Mińskiej 62 lokal użytkowy 1 w Warszawie.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.