Strona główna

Kontakt

Właściwość
terytorialna

Licytacje
ruchomości

Licytacje
nieruchomości

Dokumenty
 do pobrania

Galeria

 

 
 

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Licytacja 1

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Marek Bidziński
Zastępca Komornika Marian Kusio

mający Kancelarię w Warszawie przy ul. Mińskiej 62 lok.1

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.07.2016 r. o godz. 13:00
w lokalu dłużnika: 04-563 Warszawa, ul. Skrzyneckiego 35
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

I l i c y t a c j a

ruchomości należących do dłużnika składających się z:

  Wyszczególnienie ruchomości Suma oszacowania*
 zł.
Cena
wywołania
zł.
Ilość
szt. 
1 Centrum Frezerskie Deckel Maho (uszkodzone oprogramowanie sterujące) .DMC 63V Nr Fabr.: 2885-0123, sterowanie: SIMENS 69 800,- 52 350,- 1
2 Tokarka Mała (Brak Oznaczeń) szacowany rok prod. lata 70 4 065,- 3 049,- 1
3 Frezarka FNGJ 32 (maszyna z przełomu lat 1980/1990) 41 700,- 31 275,- 1
4 Frezarka pionowa FCG 25 (rok budowy 1962) . 0012 5 000,- 3 750,- 1
5 Wiertarka Promieniowa WRS 25/08 (rok prod.: 1970) . 20378, producent: H. Cegielski - Poznań 6 220,- 4 665,- 1
6 Szlifierka SWA 25 (rok prod.: 1972) . 2031, producent: Zakłady Mechaniczne im. J. Strzelczyka 10 900,- 8 175,- 1
7 Szlifierka do Płaszczyzn 3G71 (rok prod.: 1974) .Model: 3G71 23802, producent: CCCP 13 340,- 10 005,- 1
8 Tokarka TUR 710 (rok budowy: 1994) . producent: Fabryka Automatów Tokarskich PONAR - Wrocław, Nr. Fabryczny: 50405, Dł.Tłoczenia: 2000 45 000,- 33 750,- 1

*) cena za 1 szt.

*Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji od godz. 12:30 w miejscu oznaczonym wyżej.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.