Strona główna

Kontakt

Właściwość
terytorialna

Licytacje
ruchomości

Licytacje
nieruchomości

Dokumenty
 do pobrania

Galeria

 

 
 

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Licytacja 1

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Marek Bidziński

mający Kancelarię w Warszawie przy ul. Mińskiej 62 lok.1

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.12.2014 r. o godz. 10:00
w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ Marka Bidzińskiego, 03-828 Warszawa, ul. Mińska 62 lok.1
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

II l i c y t a c j a

ruchomości należących do dłużnika Wenancjusz Majer dział. gosp. Future Design i składających się z:

  Wyszczególnienie ruchomości Suma oszacowania*
 zł.
Cena
wywołania
zł.
Ilość
szt. 
1 Zestaw mebli kuchennych koloru białego 5 000,- 2 500,- 1
2 Kanapa z białej skóry 3 000,- 1 500,- 1
3 Zestaw mebli kuchennych koloru czarnego 5 000,- 2 500,- 1
4 Telewizor Panasonic (czarny) 2 000,- 1 000,- 1
5 Bar kuchenny koloru białego 4 000,- 2 000,- 1

*) cena za 1 szt.

*Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Ruchomości można oglądać w miejscowości Ząbki, ul. Wolności 3 bud. 2/10.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank BPH SA 57 1060 0076 0000 3260 0173 8976 lub wpłacić w kasie Kancelarii na ul. Mińskiej 62 lokal użytkowy 1 w Warszawie.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. 

Licytacja 2

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Marek Bidziński

mający Kancelarię w Warszawie przy ul. Mińskiej 62 lok.1

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.12.2014 r. o godz. 13:00
w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ Marka Bidzińskiego, 03-828 Warszawa, ul. Mińska 62 lok.1
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

II l i c y t a c j a

ruchomości należących do dłużnika MICROFOOD POLAND SP. Z O.O. i składających się z:

  Wyszczególnienie ruchomości Suma oszacowania*
 zł.
Cena
wywołania
zł.
Ilość
szt. 
1 Linia do mielenia błonnika 150 000,- 75 000,- 1

*) cena za 1 szt.

*Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Ruchomości można oglądać w miejscowości Ząbki, ul. Wolności 3 bud. 2/10.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank BPH SA 57 1060 0076 0000 3260 0173 8976 lub wpłacić w kasie Kancelarii na ul. Mińskiej 62 lokal użytkowy 1 w Warszawie.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.