Strona główna

Kontakt

Właściwość
terytorialna

Licytacje
ruchomości

Licytacje
nieruchomości

Dokumenty
 do pobrania

Galeria

 

 
 

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Licytacja 1

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Marek Bidziński

mający Kancelarię w Warszawie przy ul. Mińskiej 62 lok.1

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.06.2015 r. o godz. 9:00
w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ Marka Bidzińskiego, 03-828 Warszawa, ul. Mińska 62 lok.1
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

II l i c y t a c j a

ruchomości należących do dłużnika: Paweł Wilczyński - prow.dział.gosp. PPHIU "WI-POL" i składających się z:

  Wyszczególnienie ruchomości Suma oszacowania*
 zł.
Cena
wywołania
zł.
Ilość
szt. 
1 SCANIA 114G 380 Żuraw Palfinger PK 54000 , platforma,
rok. prod. 2001
380 000,- 190 000,- 1

*) cena za 1 szt.

*Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Ruchomości można oglądać na dzień przed licytacją w miejscowości 05-532 Baniocha, ul. Szymanów 9A.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank BPH SA 57 1060 0076 0000 3260 0173 8976 lub wpłacić w kasie Kancelarii na ul. Mińskiej 62 lokal użytkowy 1 w Warszawie.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.